Reconstructie van de Nachtwacht

Ontbrekende stroken gereconstrueerd, handgeschilderd, "onzichtbaar" koud gemonteerd op het origineel.

° Handgeschilderde uitvergrote stroken naar Lundens

º º De originele Nachtwacht, verkleind in 1715

 

Reconstruction of the Night Watch

Missing strips reconstructed, handpainted, "invisibly", seamlessly connected to the original.

° Handpainted enlarged strips derived from the copy of Lundens

º º The original Night Watch, reduced in size 1715

 

 

Scheme of the proportions of the original canvas of the nightwatch en the missing margins.
If cleverly and meticulously reconstructed and restored can re-establish Rembrandt’s baroque masterpiece in its original splendor.