The Night Watch Revisited

Deze website gaat over de toekomst van de Nachtwacht en de mogelijkheid van een totale en definitieve restauratie van Rembrandts belangrijkste meesterwerk.

In 1642 voltooide hij zijn belangrijkste meesterwerk De Nachtwacht. Helaas werd zijn belangrijkste artistieke hoogtepunt, een groepsportret van de Amsterdamse schutterij in een zeer ongewone setting, in 1715 verkleind en in feite verminkt. Van het origineel uit 1642 bestaan verschillende kopieën en één ervan is zeer betrouwbaar (die van Lundens). Zonder het bestaan van de Lundens-kopie, die ons vrijwel volledige informatie verschaft over de Nachtwacht uit 1642, zou het onzin zijn een definitieve restauratie zelfs maar te overwegen. Maar die Lundens-kopie is er. Hij bestaat. Kan de Nachtwacht volledig gereconstrueerd worden, zoals de brug in Mostar? Ik denk het wel. Technisch kan het en de stroken die verloren gegaan zijn, kunnen voor het grootste gedeelte beschouwd worden als achtergrond. Bovendien bevinden de personen en de architectuurfragmenten die erop voorkomen zich in het halfduister. Voor het compositorische evenwicht van de Nachtwacht uit 1642 vormen de verloren gegane stroken een onmisbare entiteit.
In een van de vele televiesuitzendingen gewijd aan het 400ste geboortejaar van Rembrandt, het programma TWEE VANDAAG (tegenwoordig EEN VANDAAG) op 16 januari 2006 werd de kunstenaar Alfred Eikelenboom voor de camera en ook voor de nachtwacht en tevens voor de schaalkopie van Lundens geïnterviewd. Hij lichtte zijn idee toe onderbouwd met argumenten voor een definitieve reconstructie van de nachtwacht.
Als resultaat, bijval en reacties van aardige en geïnteresseerde mensen die waardering voor het initiatief en het plan hadden. Echter, van officiële zijde bestond de reactie uit radio-stilte. Het is nog steeds mijn overtuiging dat er een moment zal komen dat de publieke opinie zal kantelen en dat het idee overgenomen zal worden door de autoriteiten. Het is een kwestie van tijd.

Alfred Eikelenboom